Voor wie

Niet iedereen heeft toegang tot de Straattandarts Breda. Voor de inwoners van gemeente Breda die in aanmerking willen komen vindt een toetsing plaats op basis van beschikbare financiële middelen en/ of gedrag. Een hulpverlener kan een patiënt aanmelden voor een intake. Op dit moment zijn dat SMO Breda, IMW, Annahuis, Stichting de Herberg en Mondiaal.
Er zal tijdens de intake worden getoetst of men toegang heeft tot de Straattandarts Breda.

Financieel:
We gaan van start met dak- en thuislozen (tot 1 jaar na dak- en thuisloosheid) en mensen die maximaal 60 euro per week te besteden hebben. Per extra gezinslid houden wij 25 euro per week aan.
Na ongeveer een half jaar zal een evaluatie plaats vinden. Indien er nog ruimte is in de agenda van de Straattandarts Breda, zal het financiële kader mogelijk iets ruimer worden.

Gedrag:
Personen in Breda met complexe meervoudige problematiek (zoals verslaving, psychiatrische problemen en verstandelijke beperking) en/of mentale (over)belasting, traumatische ervaringen of psychische/psychosociale belemmeringen waardoor men geen gebruik kan maken van reguliere tandheelkundige zorg. Kenmerkend voor deze doelgroep is onvoorspelbaar gedrag en no show op gemaakte afspraken. Indien deze personen meer dan 70 euro per week te besteden hebben, geldt er ‘entreegeld’. Op dit moment bedraagt het entreegeld 100 euro. Daarnaast is het een voorwaarde dat zij begeleiding/ behandeling krijgen voor de (verslavings)problematiek.
Mensen met enkelvoudige problematiek zoals een verstandelijke beperking komen dus niet in aanmerking voor een behandeling door de straattandarts.