Wat doen wij

De Stichting Straattandarts Breda wil graag tandheelkundige zorg toegankelijker maken. Zo zal er 40 dagen per jaar een tandarts basale tandheelkundige zorg leveren (met dank aan gemeente Breda!). Het doel is de mond pijn- en ontstekingsvrij te maken met basismiddelen. Wanneer we voldoende donaties hebben kunnen we de zorg verder uitbreiden, zodat we bijvoorbeeld ook een plaatje (= een partieel kunstgebitje) kunnen maken voor de ontbrekende tanden/ kiezen.

De Stichting Straattandarts Breda heeft ten doel:
– het faciliteren en financieren van tandheelkundige zorg en andere vormen van mondzorg verlenen aan diegenen die daar behoefte aan hebben of waarvoor zorg noodzakelijk is en die geen toegang hebben tot de gebruikelijke tandheelkundige en mondzorg, doordat zij aan de rand van de samenleving leven, bijvoorbeeld doordat zij dakloos zijn en/of een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek hebben, hierna aangeduid als de doelgroepen;
– het faciliteren van het verrichten en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn;
– de Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het financieel ondersteunen van tandheelkundige zorg en andere mondzorg aan de doelgroepen