Wie zijn wij

Het bestuur van de Stichting Straattandarts Breda bestaat uit:
– Amanda, Straattandarts (voorzitter)
– Thijs Verhees (secretaris)
– Rijn Broere (penningmeester)

Beloningsbeleid:
Bestuursleden en de voor de stichting werkzame tandartsen ontvangen geen vergoeding. Wel worden de door hen gemaakte kosten vergoed.

ANBI-status:
De ANBI-status is toegekend; 865635663.

RSIN:
Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van de stichting is 865635663.

Beleidsplan:
De Stichting Straattandarts Breda is opgericht op 15 september 2023 en heeft als belangrijkste doelstelling het verzorgen van mondzorg voor doelgroepen voor wie deze mondzorg niet eenvoudig toegankelijk is.

Om deze doelstelling te realiseren huurt de stichting gedurende 40 dagen per jaar een behandelstoel in gemeente Breda.

De inkomsten van de Stichting Straattandarts Breda bestaan uit een jaarlijkse subsidie van € 40.000 die door de Gemeente Breda wordt verstrekt en uit donaties van degenen die het initiatief een warm hart toedragen.

De uitgaven van de Stichting Straattandarts Breda bestaan uit de huur van de stoel bij de tandartspraktijk, directe medische kosten ten behoeve van de behandelingen, kosten van de tandartsen om hun tandheelkundige werkzaamheden te faciliteren (zoals bijvoorbeeld verzekeringen) en kosten met betrekking tot de stichting. De tandartsen die de werkzaamheden voor de stichting uitvoeren, als ook de bestuursleden van de stichting, ontvangen vanuit de stichting, buiten de vergoeding van de gemaakte kosten, geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het bestuur vergadert gemiddeld 1 keer per 6 weken. In het eerste jaar zal er 1 tandarts werkzaam zijn voor de stichting. In de komende jaren wordt het aantal tandartsen zo mogelijk verder uitgebreid.